Hur du som företag marknadsför dig i sociala medier

Att synas på nätet är viktigt och många företag är medvetna om hur viktigt det är att synas i sociala medier. Tyvärr så saknar många av företagen tillräcklig kunskap för att kunna skapa ett relevant innehåll då man inte vet vilken målgrupp man vill nå ut till och än mindre varför. Detta leder ofta till reklamkampanjer som slutar i en hög med digitalt skräp som konsumenterna inte vill veta av.

Hitta rätt målgrupp

Det unika med facebook, i jämförelse med andar kanaler är att hur nischad din målgrupp kan vara här. Eftersom användarna själva fyller i adressuppgifter, intressen, vad man arbetar med osv i sina profiler, så kan man med en strategisk och korrekt utformad kampanj slå stort. Detta kan leda till att man ökar sin omsättning med flera hundra procent!

Interaktion istället för information

Ett vanligt misstag är att man ser sin facebooksida som ”ytterligare” en mediekanal att fylla med information. Genom att göra detta begår man ett stort misstag då hela idén runt sociala medier bygger på att den är två-vägs. Det gäller att starta en dialog med målat att användarna själva ska publicera den större delen av innehållet. Detta kräver en hel del av dig och man får vara beredd på att möta och diskutera alla typer av frågor, även de obekväma.

Stora möjligheter med sociala medier

Dessa kanaler erbjuder utan tvekan stora möjligheter för olika företag och varumärken. Men för att dra riktigt bra nytta av dem så krävs det en väl genomtänkt strategi, som gör dig synlig för de mest relevanta målgrupperna. Men visar du öppenhet så kommer du också att bli belönad med ett stort gensvar tillbaka.